การให้บริการศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลนครไทย

รายละเอียด
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 22 พฤศจิกายน 2556 04:09
ฮิต: 3447

ตารางการให้บริการศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลนครไทย

วัน เวลา 08.30 - 12.00 น.  
เวลา 13.00 - 16.30 น.

จันทร์

บริการตรวจรักษา
บริการฝากครรภ์
งานสุขภาพภาคประชาชน

เยี่ยมบ้าน
อังคาร บริการตรวจรักษา
คิลนิกสุขภาพเด็กดี
เยี่ยมบ้าน
พุธ บริการตรวจรักษา
งานสุขภาพภาคประชาชน
งานอนามัยโรงเรียน
เยี่ยมบ้าน
พฤหัสบดี บริการตรวจรักษา
บริการวางแผนครอบครัว
เยี่ยมบ้าน
ศุกร์ บริการตรวจรักษา
บริการฝากครรภ์...เฉพาะรายที่แพทย์นัด
คลินิกปอดแข็งแรง
เยี่ยมบ้าน